Jak studovat budoucnost?

Ročník AFO 2012
Režie rezie-Jak studovat budoucnost?
Český název Jak studovat budoucnost?
Anglický název How to Study the Future?
Rok výroby -
Délka filmu - min.
Futurológia bola vytvorená ako súčasť novovytvárajúcej sa paradigmy informačného veku. Predstavuje významný nástroj preorientácie ekonomiky, spoločnosti a civilizácie smerom do budúcnosti. Futurológia umožňuje prekročenie obmedzení daných špecializáciou jednotlivých vedných odborov a integráciu poznatkov rôznych vedných odborov navzájom, ako i ich rozšírenie o dimenzie umenia, kultúry, náboženstva, spirituality, prípadne iných pohľadov týkajúcich sa budúceho vývoja človeka, spoločnosti a civilizácie. Disponuje rozsiahlou metodológiou skúmania budúcnosti a možno ju považovať za high-tech spoločenských vied. Riešenie súčasnej globálnej krízy je spojené s transformáciou súčasných ekonomických a spoločenských systémov na anticipatívne systémy. Orientácia na budúcnosť bude hrať kľúčovú úlohu v živote každého človeka i vo fungovaní celej civilizácie. Nástroje k tomu potrebné poskytuje práve futurológia, ktorá sa postupne stáva metavedou s kľúčovou úlohou v civilizačnej transformácii.