Jak ženu k vědě přivést

Ročník AFO 2017
Český název Jak ženu k vědě přivést
Anglický název How to bring women into the sciences
Rok výroby 2017
Délka filmu 120 min.
Věda bývá nejen v České republice stereotypně přisuzována zejména mužům. Obzvláště pokud se budeme pohybovat v oblasti přírodních věd. Nejčastějším vysvětlením je odkaz k genderovým a pohlavním rozdílům mezi muži a ženami. Muži jsou považováni za myslitele, objevitele a vynálezce, kdežto ženám je přisuzována pečovatelská role, umělecké nadání a emocionální inteligence. To se s přesnou a zdánlivě emocí zbavenou vědou v mysli veřejnosti obvykle nespojují. Nic ovšem nemůže být dále od pravdy. Navíc v posledních letech výzkumy prokazují, že i pro vědu a společnost je výhodné, když muži a ženy pracují společně. Vědecké týmy tak totiž dosahují nejen potřebné pracovní har- monie, ale navíc jsou i efektivnější. Jak k nim ale dojít, když jsou ženy tak často od kariéry v oblasti přírodních věd odrazovány. Nejen na tuto otázku se pokusí ve stručnosti odpovědět i tento debatní panel, který vznikl ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda.