Karel Cettl: Jak malovat přírodu

Ročník AFO 2016
Český název Karel Cettl: Jak malovat přírodu
Anglický název Karel Cettl: How to Draw Nature
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Cílem přednášky je ukázat veřejnosti, jaké jsou základní rozdíly v práci vědce a ilustrátora a jakým způsobem se tyto dva přístupy dají spojit. Posluchači se dozví, jaké základní znalosti jsou nutné pro vědeckou ilustraci, a to nejenom ze strany vědy, ale i uměleckého řemesla, a uvidí, co a jak vizuálně zatraktivňuje předávaný vědecký poznatek. Zábavnou částí budou názorné příklady špatných i dobrých vědeckých ilustrací. V rámci přednášky konané na festivalu Academia Film Olomouc vytvoří ilustrátor Karel Cettl rychlý obrázek ukazující ve stručnosti práci vědecké- ho ilustrátora.   Partnerem tohoto bloku jsou Přírodovědci.cz