Kateřina Karmazínová: Etiketizace duševního onemocnění

Ročník AFO 2018
Český název Kateřina Karmazínová: Etiketizace duševního onemocnění
Anglický název Kateřina Karmazínová: Labeling of mental illness
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Doklady o existenci jedinců, kteří byli označováni za blázny či šílence, lze najít už v nejstarších historických pramenech. Jak ale taková nálepka funguje a jaký vliv má na konkrétního člověka? Etiketa, kterou jedinec od svého okolí obdrží, je vázána na konkrétní situaci a kontext. Ačkoliv z tohoto pohledu nejsou stanovování a kategorizace duševních onemocnění absolutní a jednou provždy dané, hegemonní postavení v oblasti duševního zdraví umožňuje psychiatrickému systému dělit jedince na normální a nemocné. Tím ovlivňují také další aspekty jejich života, než je pouze psychický stav. V konečném důsledku tedy mohou takovou osobu společensky znevýhodnit.