Když virtuální vztahy přestanou být virtuální

Ročník AFO 2017
Český název Když virtuální vztahy přestanou být virtuální
Anglický název When virtual relationships cease to be virtual
Rok výroby 2017
Délka filmu 60 min.
Virtuální komunikace je v dnešní době zcela běžnou záležitostí. Sociální sítě a nespočet mobilních aplikací k tomu přímo vybízejí. Navazujeme virtuální přátelství, řadíme se do virtuálních komunit a vytváříme si svou vlastní virtuální identitu. Jaké změny však v rámci mezilidských vztahů nastanou, když se virtuální svět rozšíří o dimenzi, kterou nabízí nové VR technologie? V součas- nosti se zvětšuje zájem o tzv. kybersex. Mgr. Radana Farkašová v rámci přednášky přiblíží tento fenomén a prozradí, proč je tak přitažlivý a jaké jsou jeho možnosti i rezervy. Věnovat se bude také tomu, jakým způsobem mohou tyto virtuální hrátky ovlivnit formování rodícího se sexuálního života, zda kybersex může být považován za nevěru či jak významnou roli může zastávat v ži- votě člověka. Nacházíme se na počátku velké transformace, jež může ovlivnit vnímání a jednání jednotlivce i celé společnosti. Jakým směrem se proměna vyvíjela doposud a do jaké míry ještě necháme technologie zasáhnout?