Klimatická spravedlnost (Za uhelnou oponou) + Moudrý král

Ročník AFO 2018
Český název Klimatická spravedlnost (Za uhelnou oponou) + Moudrý král
Anglický název Climate Justice (Behind The Fossil Curtain) + The Wise King
Rok výroby 2017
Délka filmu 57 min.
Klimatická spravedlnost (Za uhelnou oponou) Česká republika 2017, 26 min. Režie: Vladimír Turner Scénář: Vladimír Turner Kamera: Vladimír Turner Střih: Jiří Procházka Hudba: Martina Vídenová Zvuk: Petr Odstrčil, Vladimír Turner Mix zvuku: Matouš Sýs Produkce: Česká televize, Frontiers Of Solitude, Vladimír Turner Distribuce: Česká televize Klimatická spravedlnost (Za uhelnou oponou) je dalším dílem z cyklu Intolerance, který vypovídá o palčivých problémech občanského soužití u nás. Díl Vladimíra Turnera tematizuje úděl českých ekologických aktivistů a smysl občanského aktivismu obecně. Ačkoliv planeta čelí globálnímu oteplování, v Česku je hnutí snažící se mírnit jeho příčiny zařazováno na seznam levicových extremistů. „Limity jsme my!“ tvrdí transparenty účastníků Klimakempu, kteří v mostecké uhelné pánvi protestují proti těžbě fosilních paliv. Turner na ploše krátkého filmu kombinuje výpovědi aktivistů a odborníků na pozadí vytěženého i zazelenalého plenéru se záběry z kempu protestantů a poetickými sekvencemi těžební zkázy. Dokument svými básněmi ozvláštňuje slamer Robert „Tukan“ Netuka.   Moudrý král Česká republika 2016, 31 min. Režie: Zdeněk Pojman Scénář: Václav Žůřek, Martin Poláček Kamera: Vilém Šrail Střih: Vilém Šrail Hudba: Václav Vaněček Produkce: Jiří Vlach – Česká televize Distribuce: Česká televize Karel IV., jakožto přední intelektuál středověké Evropy, pocítil již za své vlády potřebu zpřístupnit vědomosti svým poddaným. Založením univerzity, literárními činnostmi a pozváním myslitelů udělal z Prahy jedno z největších kulturních center své doby. Počátky vědění na území Českého království mohou být označeny různými milníky, často se však protínají se založením Univerzity Karlovy. Císař Svaté říše římské se ve své době dovolával vzdělání svých poddaných, které by umožnilo rozkvět Českého království po další generace. Střípky Karlovy moudrosti jsou proto rozesety po celém území rozpadlé říše, a tak dokumentární cyklus Sedm pečetí Karla IV. rozkrývá stopy ze života vladaře od Paříže až po Budapešť.