Putování kontinentů. Oceánie: Ohnivý kruh

Ročník AFO 2012
Režie Christopher Hooke
Český název Putování kontinentů. Oceánie: Ohnivý kruh
Anglický název Voyage of the Continents. Oceania: The Tectonic Ring of Fire
Rok výroby 2011
Délka filmu 52 min.
Webové stránky http://www.europeimages.com/programme/3578/la-valse-des-continents?userlocale=en_EN
Scénář Chrisopher Hooke, François Michel
Kamera Christopher Hooke
Hudba Sylvain Moreau
4,5 miliardy rokov koncentrovaných do 52 minút: tak znie základná číselná charakteristika dokumentu o putovaní, v čase aj priestore, Oceánie. Vďaka zdĺhavosti, s akou sa odohrávali a stále odohrávajú tektonické pohyby, časová disproporcia nepredstavuje problém. A to z dvoch dôvodov: divák zásluhou ideálnej dávky základných informácií bude schopný vytvoriť si hrubú predstavu o metamorfózach zemského povrchu; navyše zistí, že výprava po stopách zrodu kontinentov nemusí byť nutne spájaná s nezáživným zhrnutím faktov. Značný podiel na prístupnosti poznatkov týkajúcich sa tektonickej aktivity treba prisúdiť fundovaným výpovediam zanietených vedcov, ktoré sprevádzajú vizualizácie procesov prehistorickej éry. Počas necelej hodiny absolvujeme púť po kľúčových lokáciach Oceánie, na ktorej sa nám postupne odhalia kauzálne vzťahy formujúce povrch Zeme do podoby, akú poznáme dnes. Počas tejto cesty zasiahnú naše vedomosti viaceré otrasy („živé kamene“ existujú!). Na jej konci pocítime úžas a pokoru nad silami, síce po väčšinu času unikajúcimi ľudskému zraku, no o to viac pôsobivejšími a presahujúcimi ľudské merítka v akomkoľvek smere.