Smíchologie

Ročník AFO 2011
Režie Albert Nerenberg
Český název Smíchologie
Anglický název Laughology
Rok výroby 2009
Délka filmu 66 min.
Hosté / Guests: Albert Nerenberg, Petr Fridrich Smích. Pojem, který je znám téměř každému. Existují ale lidé, kteří ztratí schopnost se smát. To se stalo i Albertu Nerenbergovi a jeho partnerce, když zemřel její otec. Za několik měsíců se jim narodila dcera. Oba rodiče měli strach, aby se na ni nepřenesl jejich zármutek. Jejich obavy se ale nenaplnily. Dcerka se smála a byla šťastná. To zaujalo režiséra dokumentárního snímku Smíchologie natolik, že se začal zabývat stavem, který je tak těžko vysvětlitelný – smíchem. Vydal se zjistit, co je to vlastně smích, jak vzniká, kam až sahá jeho původ, jaká je jeho funkce v lidském společenství a má-li příznivé účinky na lidský organismus. V dokumentu se snaží na tyto otázky odpovědět neurologové, doktoři smíchu nebo učitelé „laughter“ jógy. Při svých cestách se také seznámil s člověkem, jehož smích patří mezi nejnakažlivější na světě, o čemž se diváci mohou přesvědčit sami. Dále se Nerenberg snaží objasnit příčinu nemoci, která v roce 1962 zasáhla některé africké země. Zasažení lidé se nepřetržitě smáli až tři dny. Autor snímku se po svých objevných cestách opět začal smát a došlo mu, jak je smích pro lidský život důležitý. Laughter. An act that is familiar to almost everyone. However, there are people who have lost their ability to laugh. It happened to Albert Nerenberg and his partner when her father died. Several months later their daughter was born. Both parents were afraid of transferring their grief to her. Their fears proved groundless. Their daughter knew how to laugh and was happy. That drew the attention of the director of Laughology to the exent that he took professional interest in this ephemeral phenomenon – laughter. He set out to discover what laughter is, how it is created, how far back we can date it, what its function is in human society and if it has positive effects on the human organism. In this documentary these questions are answered by neurologists, laughter doctors, and teachers of 'laughter' yoga. During his travels the director met a man whose laugh is one of the most infectious on earth – as the viewers can see for themselves. Nerenber then tries to shed light on the cause of an illness which hit several African countries in 1962 and caused people to laugh for up to 3 days without stopping. The author realized during his journeys what an important role laughter plays in every person's life and  he started to laugh again.