Dětství pod dozorem

Ročník AFO 2011
Režie Marie-Pierre Jaury
Český název Dětství pod dozorem
Anglický název Childhood under surveillance
Rok výroby 2009
Délka filmu 52 min.
Webové stránky www.pointdujour.fr
Scénář Marie-Pierre Jaury
Kamera Thomas Ozoux, Philippe Radoux, Emile Loureaux, Robert Bock
Hudba Bell Orchestre
Dokumentární snímek Marie-Pierre Jaury se zabývá problematikou poruch chování u dětí a mladistvých. Klade si otázku, zda je delikvence mentální poruchou a také jestli tendence současné společnosti, která mnohem více než kdy jindy lpí na diagnostikování všeho, co byť jen trochu vybočuje z normálu, nejsou přehnané. Dokument se věnuje výzkumu, jenž se zaměřuje na určité vzorce chování dětí, které mohou prozrazovat jejich pozdější možnou delikvenci. Jedná se o ožehavé téma, protože je patrný jeho společenský rozměr, který se stává rovněž předmětem politických zájmů. Můžeme sledovat různé metody zkoumání: skenování mozku, psychologické testy, uvádění do stresové situace pomocí počítačových her, vyplňování dotazníků atd. Mnoho odborníků, ať už z řad pedagogů, psychologů, neurochirurgů nebo sociologů, předestírá svá stanoviska k dané problematice. Dokument je doplněn ukázkami z „delikventského“ filmu Françoise Truffauta Nikdo mne nemá rád (1959). Režisérka a scenáristka Marie-Pierre Jaury se zabývá kromě mapování sociální problematiky rovněž natáčením hudebních dokumentů, jako jsou například The Medeski Martin and Wood’s Dropper nebo Wayne Shorter in Paris.