Svazující slova

Ročník AFO 2011
Režie Cynthia, Mélissa Arra
Český název Svazující slova
Anglický název Binding Words
Rok výroby 2007
Délka filmu 75 min.
Scénář Cynthia Arra, Melissa Arra
Kamera Cynthia Arra, Melissa Arra
V šedesátých letech 20. století se v rámci humanitních věd uskutečnil tzv. lingvistický obrat. Zprvu nenápadné hnutí je dnes pevnou součástí humanitních teorií. Před padesáti lety ale znamenalo jistou formu revoluce, která zapříčinila významnou změnu ve zkoumání jazyka a jeho vlivů na každodenní život v naší společnosti. Pozornost teoretiků se začala odklánět od gramatiky jazyka jako pouhé statické struktury jazykového kódu a začala se přesouvat k jazyku jako společensky generovanému kódu, který má značný vliv na konstrukci světa, ve kterém se pohybujeme. Jazyk už najednou nebyl zkoumán jako pouhý prostředek výměny informací mezi dvěma a více lidmi, nýbrž jako důležitý činitel tvorby okolního světa. Vědci začali zkoumat, jaký vliv má na naše okolí použití jednoho konkrétního slova namísto jiného, proč, jak a za jakým účelem označujeme nějakou věc zrovna tak a ne jinak, co způsobíme, když člověka pojmenujeme tak a tak, nebo dokonce co se stane, když něco nebo někoho nepojmenujeme vůbec. Dokument Cynthie a Melissy Arra ukazuje na příkladu intersexuality a transsexuality, co se stane, když pro někoho a něco slova chybí nebo jsou jim přisouzena jiná, která je označují chybně.