Láska, nenávist a vše mezi nimi

Ročník AFO 2013
Český název Láska, nenávist a vše mezi nimi
Anglický název Love Hate and Everything in Between
Rok výroby 2012
Délka filmu 52 min.
Webové stránky www.empathyfilm.com
Scénář Sara Adhikari
Kamera Alex Gabbay
Hudba Wajid Yaseen
Láska a nenávisť sú dve v základe protichodné emócie. Častokrát sa paradoxne hovorí, že je medzi nimi len veľmi tenká hranica (tvrdenie sa ale viaže najmä k partnerským vzťahom a ich častej emocionálnej nestálosti). Obe z týchto vyhrotených ľudských emócií len potvrdzujú širokospektrálnosť ľudského vnímania, ktoré v konečnom dôsledku dokáže chápať nie len seba samého, ale aj pocity ostatných – tzv. empatia. Dokument režiséra a producenta Alexe Gabbaye Láska, návist a vše mezi nimi  nie je podložený exaktnými výsledkami z rôznych výskumov; tj. výkladom emócií prostredníctvom vedeckých poznatkov (miera ľudskej empatie je ťažko zmerateľná, no prekvapivo je možné sa jej učiť a zdokonaľovať ju). Ide skôr o filozofickú dišputáciu na tému ľudskej empatie štruktúrovanú do niekoľkých podkapitol komplexne rozoberajúcich danú problematiku. Jednotné kontemplatívne ambientné hudobné podfarbenie len potvrdzuje koncepčnosť celého projektu, ktorý nielen úvahy prezentuje, ale i k úvahám podnecuje.