Jak se dělá prales

Ročník AFO 2016
Český název Jak se dělá prales
Anglický název Making an Ancient Forest
Rok výroby 2015
Délka filmu 52 min.
Národní park Vápencové Alpy je největší souvislou zalesněnou plochou Rakouska. Tvůrci snímku zde strávili přes dva roky natáčením rozmanité fauny a flóry. Obrazy přírody ve vysokém rozlišení doplňují edukativní animace, které kombinují skvělé původní záběry s citlivým užitím CGI. Celoroční cyklus pravěkého lesa je naplněn evolučními příběhy boje o přežití. Unikum lesa spočívá v tom, že zde stromy rostou v bezzásahové zóně, a jejich vývoj tak není nijak regulován. Přírodní ekosystém pralesa umožňuje návrat vzácných druhů rostlin a zvířat. Protagonisty filmu jsou pak právě zvířata zastávající různé pozice v potravním řetězci. Autorům dokumentu se podařilo ve všech ročních obdobích sledovat ohroženého rysa ostrovida, který se do lesa navrátil v roce 1998. Detailní pohledy do doupat, hnízd a úkrytů zástupců jedinečné alpské fauny vykreslují důvody, proč nechat prales jen tak růst.