Makrokosmos a mikrokosmos: Záhady a souvislosti

Ročník AFO 2014
Režie rezie-Science Café: Makrokosmos, Mikrokosmos
Český název Makrokosmos a mikrokosmos: Záhady a souvislosti
Anglický název Macrocosmos and Microcosmos: Myths and Relations
Délka filmu 80 min.
Jedním z fascinujících rysů současné fyziky je fakt, že zákonitosti mikrosvěta a makrosvěta jsou úzce propojeny. Kvantová povaha zákonů mikrosvěta i základní stavební kameny hmoty hrají klíčovou roli při pochopení zrodu, vývoje a dnešního stavu našeho vesmíru. Poznatky získávané zkoumáním astrofyzikálních objektů a částic z vesmíru zásadním způsobem ovlivňují naši znalost elementárních částic a sil mezi nimi působících. Přednáška výše uvedená tvrzení dokumentuje na konkrétních příkladech.