Miloš Vojtěchovský: Když lze slyšet trávu růst, lze ji slyšet také schnout?

Ročník AFO 2017
Český název Miloš Vojtěchovský: Když lze slyšet trávu růst, lze ji slyšet také schnout?
Anglický název Miloš Vojtěchovský: If you can hear the grass growing, can you hear the grass getting dry?
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Akustická ekologie byla jedním z mnoha pokusů o revizi technokratického vztahu člověka k okolí. Za posledních 60 let se situace dramaticky změnila apelováním na obrácení pozornosti směrem k poslouchání světa kolem nás, místo vytváření dalšího hluku. Terénní nahrávky a vizualizace zvukových dat jsou součástí mnoha interdisciplinárních projektů analyzujících průběh epochy antropocénu. Vědci uvádějí, že antropogenní zvukové znečištění ve světových oceánech v posledních několika letech stouplo průměrně o 15 decibelů. K mezioborovým iniciativám, které místně i globálně poukazují na nutnost zásadní změny našeho chování a směřování, patří mezinárodní projekt Na hranicích samoty. Součástí prezentace bude fragment nového videodokumentu zachycujícího severočeskou krajinu vnímanou sluchem.