Miroslava Janoušková: Hranice šílenství

Ročník AFO 2018
Český název Miroslava Janoušková: Hranice šílenství
Anglický název Miroslava Janoušková: The Edge of Madness
Rok výroby 2018
Délka filmu 90 min.
Duševní nemoci lze nahlížet mnoha různými přístupy. Na šílenství se však nahlíží jako na sociální jev. Přednáška Hranice šílenství některé z těchto přístupů přiblíží. Michel Foucault se ve své práci zabýval historií konstruování šílenství, zejména jej zajímal vývoj institucí od dob středověku. Antipsychiatrie vznikla v 60. letech jako reakce na praktiky psychiatrických institucí. Jejím hlavním poselstvím je odmítání psychologických problémů coby nemocí. Dalším přístupem je optika stigmatizace, která vychází z nálepkování a sociální konstrukce normality a deviace, kde zejména v poslední době hrají významnou roli média. V současné době převládá diskurs lidských práv, který duševní nemoci uznává, ale odmítá jejich tabuizaci a diskriminaci těch, kdo je zažívají.