Místo nepokoje

Ročník AFO 2016
Režie Adam Gebert
Český název Místo nepokoje
Anglický název Area of Unrest
Rok výroby 2015
Délka filmu 42 min.
Kamera Dalibor Fencl, Adam Gebert
Dokument pojednává o jednom z nejkontroverznějších a nejpalčivějších problémů současné české společnosti, jímž jsou rasistické projevy vůči romské menšině. Hlavním dějištěm je město Varnsdorf, známé pro své protiromské naladění, kde pronikáme do názorových odlišností dvou místních rodin. Kdo bude zastávat radikálnější postoj k situaci – romská rodina, která je začleněna do majoritní společnosti, či postarší „gadžo“ a jeho dcera, kteří zdůrazňují svůj intelektuálně založený přístup? A jak probíhají pověstné varnsdorfské demonstrace? Snímek se snaží prezentovat postoje a stanoviska obou stran a zároveň být nestranným naslouchajícím bez hodnotících úsudků. Mnohé však naznačuje pomocí filmové formy. Nakloněná kamera či detailní záběry gest umocňují dojem z promluv. Je možné najít v nich pravdu? A řešení? Místo nepokoje je nezávislý film produkovaný a financovaný Adamem Gebertem, autorem, jenž se této problematice věnuje více než 10 let.