Moudrý král

Ročník AFO 2018
Režie Zdeněk Pojman
Český název Moudrý král
Anglický název The Wise King
Rok výroby 2016
Délka filmu 31 min.
Scénář Václav Žůřek, Martin Poláček
Kamera Vilém Šrail
Hudba Václav Vaněček
Karel IV., jakožto přední intelektuál středověké Evropy, pocítil již za své vlády potřebu zpřístupnit vědomosti svým poddaným. Založením univerzity, literárními činnostmi a pozváním myslitelů udělal z Prahy jedno z největších kulturních center své doby. Počátky vědění na území Českého království mohou být označeny různými milníky, často se však protínají se založením Univerzity Karlovy. Císař Svaté říše římské se ve své době dovolával vzdělání svých poddaných, které by umožnilo rozkvět Českého království po další generace. Střípky Karlovy moudrosti jsou proto rozesety po celém území rozpadlé říše, a tak dokumentární cyklus Sedm pečetí Karla IV. rozkrývá stopy ze života vladaře od Paříže až po Budapešť.