Muž s dýmkou

Ročník AFO 2012
Režie Josef Císařovský
Český název Muž s dýmkou
Anglický název A Man with a Pipe
Rok výroby 2011
Délka filmu 52 min.
Webové stránky http://mildproduction.com/cs/projekty/muz-s-dymkou
Scénář Josef Císařovský
Kamera Daniel Šperl
Hudba Kamil Holub
Označiť film Muž s dýmkou za portrét by bolo dosť nepresné a možno aj neblahé. Dokument o živote českého diplomata Josefa Korbela, otca Madeleine Albrightovej, je zaujímavý minimálne z toho hľadiska, že diváka nezahlcuje faktograficko-biografickými informáciami, ale sústredí sa skôr na polemiku Korbelovej národnej identity, reflexiou rodinných vzťahov a politickým kontextom. Najväčší priestor pochopiteľne venuje výpovediam Madeleine, ktorá opisuje zložitý vzťah k otcovi, svojmu životnému vzoru. Nepriaznivý osud donútil zásadového diplomata dvakrát emigrovať z rodného Československa. O jeho intelekt a identitu ho však nemohlo pripraviť žiadne občianstvo. O to viac môže divák oceniť fakt, že Korbel na svoj národ nikdy nezanevrel. Nie náhodou sa presunul do Denveru (hl. mesta Colorada), svojím krajinným charakterom nápadne pripomínajúci Čechy. V konečnom dôsledku je smutným paradoxom, že česká spoločnosť pomaly zabúda na muža, ktorý svojimi vedomosťami vychoval dve ministerky zahraničia a ktorý nikdy nezabudol odkiaľ pochádza.