Moje dítě umí mluvit: První znaky

Ročník AFO 2011
Režie Kathleen Waidhofer
Český název Moje dítě umí mluvit: První znaky
Anglický název My Baby Can Talk: First Signs
Rok výroby 2004
Délka filmu 4 min.
Webové stránky http://mybabycantalk.com/
Moje dítě umí mluvit: První znaky je prvním dílem z cyklu oblíbených výukových programů amerického znakového jazyka pro děti a jejich rodiče. Autorka programu Kathleen Waidhofer je přesvědčena, že děti je třeba učit znakovému jazyku již od nejútlejšího věku, aby mohly vyjadřovat své potřeby a navazovat vztahy se svým okolím ještě předtím, než se naučí mluvit. Kathleen Waidhofer u svých dvou dětí vypozorovala, že jsou díky užívání znakového jazyka klidnější a méně pláčou. Snímek vyučuje první znaky pomocí série záběrů na roztomilé loutky a obrázky označovaného předmětu či činnosti, za kterými následuje názorné předvedení příslušného znaku holčičkou Jessicou. Děti se tak se svými rodiči mohou zábavnou formou společně učit znakovému jazyku, který jim poskytuje neocenitelný dar vzájemné komunikace. Ač tento výukový program není primárně určen pro neslyšící, je vhodný i pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiče k prvnímu seznámení se se znakovým jazykem. Protože tato výuka znakového jazyka vhodná pro všechny děti bez rozdílu, může být mimo jiné také nápomocná při bourání bariér mezi světem slyšících a neslyšících dětí.