Národní klenoty: Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Ročník AFO 2013
Režie Otto Kallus
Český název Národní klenoty: Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Anglický název National Treasures: The Holy Trinity Column in Olomouc
Rok výroby 2012
Délka filmu 27 min.
Webové stránky www.ceskatelevize.cz
Scénář Jan Stehlík
Kamera Vladimír Matoušek
Hudba Dominik Renč
Moravský staviteľ Václav Render vložil všetok svoj um a majetok do jednoho z najznámejších barokných diel v Českej republike. Čestný Sloup Nejsvětější Trojice začal stavať v Olomouci na Hornom námestí roku 1716, dokončil ho o tridsaťosem rokov neskôr, v rok svojej smrti. Tento monument je so svojou výškou 35 metrov najvyšším českým súsoším a najväčším zoskupením barokných sôch v rámci jedného umeleckého diela. Je jediným stĺpom svojho druhu, ktorý vo vnútry skrýva kaplnku. O historických okolnostiach jeho vzniku a o jednotlivých výjavoch ho komponujúcich nás oboznámuje Miroslav Táborský. Rôzni svätci, ktorí lemujú súsošie, majú spojitosť s ďalšími olomoucskými pamiatkami. Dokument zároveň mapuje gotické chrámy, ako je Dóm sv. Václava a farský kostol sv. Mořica alebo kaplnky sv. Anny a sv. Jana Sarkandera. Staviteľ Render nepreukázal len náboženské cítenie, ale vďaka zobrazeniu svätcov súvisiacich s mestom Olomouc aj hlboký patriotizmus. Zlatá guľa zasadená vo vrchnej časti stĺpu znázorňuje útok pruského delostrelectva na mesto. Na jeho vrchole sa týčí súsošie Najsvätejšej Trojice spolu s archanjelom Michalom. Výsostné dielo baroka je zaradené v dedičstve UNESCO.