Neuromarketing: Občané pod vlivem?

Ročník AFO 2011
Režie Laurence Serfaty
Český název Neuromarketing: Občané pod vlivem?
Anglický název Neuromarketing: Citizens under the Influence?
Rok výroby 2009
Délka filmu 52 min.
Host / Guest: Josef Vojta   Ve středověku neměli lidé o reklamě či konkurenci ani potuchy. Nebylo třeba, ve vesnici byl většinou jeden zelinář, jeden krejčí nebo jeden švec. Jak lidská civilizace rostla, vyvíjel se spolu s populací i obchod a lidem se otevíraly nové možnosti, zejména možnost volby mezi různými výrobky. A to je doba, kdy vzniká konkurence, a z ní vyplývající marketing, tedy strategie jak ke koupi nalákat co nejvíce zákazníků. Marketingové studie se často opírají o průzkum veřejného mínění pomocí dotazníků. Dá se však spolehnout na momentální rozpoložení respondentů? Ukázalo se totiž, že více než rozumem se při výběru zboží řídíme emocemi, jakkoliv se nám to může zdát nelogické. Tím, co ovlivňuje naše rozhodování, se zabývá neuromarketing studující procesy v mozku vedoucí ke koupi výrobku. Pomocí studia mozkových procesů se eliminují nepřesnosti, jež vyplývají z povahy dotazníků. K výzkumu se přitom využívají složité technologie, jako jsou magnetická rezonance či encefalograf. Obchodníci tak můžou nechat natáčet reklamy „na míru”, aby zasáhli přesně do černého. Tyto metody však vyvolávají obavy, že mohou být zneužitelné a vést k nežádoucí manipulaci se zákazníky. During the Middle Ages people had no idea about advertising or competition. There was no need as there was usually a grocer, a tailor and a cobbler in each village. In tandem with the growth of the human population came the growth of trade, which opened doors to opportunities, especially the ability to offer an extensive choice of products. This is where competition comes into play and hence the development of marketing strategies to attract as many customers as possible and persuade them to buy. Marketing studies are often based on surveys – with the use of questionnaires - of public opinion. However, is it possible to rely on respondents’ moods and desires at the time of a survey? Even though it may seem illogical, it has become increasingly apparent that consumers rely on emotion rather than reason when choosing goods. Neuromarketing studies the processes in the brain which influence the decisions that lead us to purchase goods. By studying the brain’s processes it is possible to eliminate the discrepancies and inaccuracies that come from the character of the respondents.  This form of research uses complex technologies such as magnetic resonance imaging and encephalography. Businesses can thus create tailored advertisements to precisely hit the target. However, these methods raise the concern that they can be misused and lead to the undesirable manipulation of customers.