O životě se smrtí

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Science café
Český název O životě se smrtí
Anglický název Of Life and Death
Tematikou lidského zármutku, poradenstvím pro pozůstalé a pomocí při vyrovnávání se se ztrátou nejbližších se již řadu let odborně zabývá Naděžda Špatenková. Její prezentace v rámci AFO48 se bude věnovat otázkám smrti v současné společnosti a prožitku bolesti a truchlení u pozůstalých. Zmíněny budou i metody, jak se s pocitem ztráty vyrovnávat tváří v tvář zvýšeným nárokům po odchodu blízkých. Naděžda Špatenková vystudovala psychologii, sociologii a andragogiku se zaměřením na sociální práci. Působila mimo jiné jako sociální pracovnice v rodinné poradně, středoškolská učitelka, odborná asistentka na Ostravské univerzitě nebo odborná garantka linky SOS ve Zlíně. V současnosti je odbornou asistentkou na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dále spolupracuje s řadou institucí, např. Hospicovým hnutím – Vysočina či občanským sdružením InternetPoradna.cz. Je autorkou několika publikací zaměřených na oblast krizového poradenství.