O pozorování tváří v oblacích

Ročník AFO 2011
Režie Sander Blom
Český název O pozorování tváří v oblacích
Anglický název On Looking for Faces in the Clouds
Rok výroby 2009
Délka filmu 49 min.
Scénář Sander Blom
Kamera Vladas Naudzius
Hudba Ranko Pauković
Ústředním tématem snímku O pozorování tváří v oblacích je psychologický jev zvaný pareidolia. Podstatou zmíněného fenoménu je, že si osoba na základě své vlastní fantazie dotváří vnímané neurčité nebo nezřetelné podněty ve smysluplné obrazy. Typickým příkladem je rozeznávání tváří, zvířat a jiných objektů ve tvarech mraků na obloze. Režisér Sander Blom se ve svém dokumentu rozhodl zkoumat pareidolie a to, zda má na jejich vznik vliv blízkost místa, které je známé zázračnou mocí nebo je spojováno s nějakým zvláštním úkazem. Citlivost vůči tomuto psychologickému jevu zjišťoval konkrétně na místech různě vzdálených od Lurd v jižní Francii a v okolí skotského jezera Loch Ness. Nejprve Blom každému aktérovi v odlišné vzdálenosti od výše zmíněných míst položil řadu otázek a z jejich odpovědí se následně snažil vyvodit možné předpoklady pro vznik pareidolií, jako je věk, oblíbené zvíře, počet párů bot nebo politický postoj. Každý ze zúčastněných pak k tomuto tématu přispívá více či méně vyvedenými příklady ze svého okolí, např. krápníky v jeskyni pojmenovanými podle objektů, jež připomínají svým tvarem, nebo útesem na pobřeží, který se podobá lidské hlavě.