Jednou nohou v absolutnu

Ročník AFO 2016
Český název Jednou nohou v absolutnu
Anglický název One Foot in the Absolute
Rok výroby 2015
Délka filmu 90 min.
Osmidílný cyklus dokumentů ČT a ČVUT mapuje současné objevy a experimenty ve špičkových laboratořích u nás i v zahraničí. Tématem dokumentu Martina Řezníčka je blackout. Naše civilizace je na elektřině téměř absolutně závislá, bez ní se v několika dnech propadá do chaosu. Lze tuto závislost vyřešit technickými prostředky a zabránit tím případnému rozpadu společenských struktur? Nebo musí dojít spolu s technickým rozvojem i ke změně mentálního nastavení celé společnosti? Ve filmu se kromě nácviku blackoutu zkoumá i budoucnost inteligentních sítí, jaderných a fotovoltaických elektráren. Tématem filmu Andrey Slovákové je lidské a strojové vnímání přirozeného a virtuálního světa na příkladech výzkumů probíhajících na špičkovém polyfunkčním pracovišti ČVUT Institutu intermédií, které je platformou pro spolupráci technických a uměleckých oborů. Dokument nahlíží též do interaktivní laboratoře CAVE sloužící pro výzkumy virtuální reality. Hudbu k filmu „zkomponoval“ sám počítač.