Jinakost postižení

Ročník AFO 2016
Český název Jinakost postižení
Anglický název Otherness of a Disability
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Když hovoříme o handicapu nebo mentálním či fyzickém postižení, obvykle vnímáme danou skutečnost jako negativní problém. Chápeme je jako překážky „normálního“ spokojeného a produktivního života. Normou je nám fyzicky dokonalé tělo a zdravý duch. Ačkoli se patrně najde jen málokdo, kdo by danou společenskou normu skutečně beze zbytku naplňoval. Debata nazvaná Navzdory handicapu upozorní prostřednictvím moderovaného rozhovoru se členy paralympijského týmu, jak je to vlastně s oním znevýhodněním a zda může nastat i situace, kdy handicap naopak pomůže rozšířit obzory a možnosti. Součástí sekce bude diskuzní panel Jinakost postižení aneb Handicap vs. společnost, kde se bude řešit především vztah mezi společností, handicapem a společenskou normou. Cílem bude nejen vysvětlit pozici handicapovaných v prostředí, které má tendenci se vůči nim vymezovat, ale i dotknout se samotné pozice handicapovaných. Je skutečně postižení tak limitující, jak si myslíme? Přednášející: Kateřina Kolářová