Bolest ve stroji + Myšlení budoucnosti: Superinteligentní AI, kyborgové a stroje s vědomím

Ročník AFO 2017
Český název Bolest ve stroji + Myšlení budoucnosti: Superinteligentní AI, kyborgové a stroje s vědomím
Anglický název Pain in the Machine + Susan Schneider: Future Minds
Rok výroby 2017
Délka filmu 100 min.
Bolest ve stroji „Otázka totiž nezní Mohou myslet? ani Mohou hovořit?, nýbrž Mohou trpět?“ Ruku v ruce s technologickým vývojem jdou také zásadní etické otázky na fungování společnosti a status jejích členů. V době, kdy ještě paradoxně nejsme schopni vyřešit ani problém způsobování utrpení zvířatům a z něho vyplývající eticko-filozofické konsekvence a povinnosti, jak je tematizuje například Peter Singer, můžeme být již brzy konfrontováni s otázkou ještě náročnější. Roboti budou moci cítit bolest. Nebo už trpět mohou? Takový technologický pokrok znamená jediné – robot se stane bytostí, jejíž zájmy bude nutné v našich morálních postojích zohlednit. Jak se k tomuto problému postavíme, co to bude znamenat pro etiku a celou společnost? Budoucnost a její problémy jsou blíž, než si většina z nás myslí – jsou tu teď. Kdo pozná citát z úvodu a první zareaguje na související post na facebooku AFO, vyhraje vlastního robota. Susan Schneider: Myšlení budoucnosti Bude mít umělá inteligence myšlenky a pocity? Podaří se lidem vytvořit superinteligentní AI? Podaří se nám nahrát své vědo- mí do stroje a staneme se kyborgy? Těmito otázkami se bude zabývat americká filozofka Susan Schneider, která představí svůj pohled na uploadování mozku do počítače. Přiblíží podobu testů pro rozpoznání stroje, který má vlastní vědomí, a popíše svou spolupráci s NASA na možnostech zjišťování existence superinteligentní AI. Blíže také představí svou knihu o science fiction a filozofii. Dr. Susan Schneider vyučuje filozofii a kognitivní vědy na Connecticutské univerzitě a působí také na amerických univerzitách Princetonu a Yale. Ve svém výzkumu se věnuje filozofii myšlení, umělé inteligenci i etice.