Bolest ve stroji

Ročník AFO 2017
Režie James Uren
Český název Bolest ve stroji
Anglický název Pain in the Machine
Rok výroby 2016
Délka filmu 12 min.
Scénář James Uren
Kamera Craig Lees
„Otázka totiž nezní Mohou myslet? ani Mohou hovořit?, nýbrž Mohou trpět?“ Ruku v ruce s technologickým vývojem jdou také zásadní etické otázky na fungování společnosti a status jejích členů. V době, kdy ještě paradoxně nejsme schopni vyřešit ani problém způsobování utrpení zvířatům a z něho vyplývající eticko-filozofické konsekvence a povinnosti, jak je tematizuje například Peter Singer, můžeme být již brzy konfrontováni s otázkou ještě náročnější. Roboti budou moci cítit bolest. Nebo už trpět mohou? Takový technologický pokrok znamená jediné – robot se stane bytostí, jejíž zájmy bude nutné v našich morálních postojích zohlednit. Jak se k tomuto problému postavíme, co to bude znamenat pro etiku a celou společnost? Budoucnost a její problémy jsou blíž, než si většina z nás myslí – jsou tu teď. Kdo pozná citát z úvodu a první zareaguje na související post na facebooku AFO, vyhraje vlastního robota.