Percy Smith a vznik přírodovědného dokumentu

Ročník AFO 2011
Český název Percy Smith a vznik přírodovědného dokumentu
Anglický název Percy Smith and the invention of natural history filmmaking
Host: Tim Boon Přírodopisné filmy jsou nejstarším žánrem vědeckého filmu. První z nich určené pro běžné britské publikum promítl obchodník Charles Urban v londýnské Alhambra Music Hall v srpnu roku 1903. V následujících dvaceti letech se vědecké a přírodopisné filmy rozvíjely stejně jako celá kinematografie. Ve dvacátých letech se především díky britské naučné sérii Tajemství přírody postupy přírodopisného filmu ustálily do stabilní formy využívané dodnes.  Důraz byl kladen na životní cykly rostlin a živočichů sdělované pomocí mikropříběhů. Percy Smith byl nejzásadnějším z tvůrců této série. Specializoval se na mikrokinematografii, časosběrné postupy a podmořské záběry, které se staly jádrem přírodopisné kinematografie. Tohoto úředníka Rady pro vzdělávání, nadšeného amatérského přírodovědce a fotografa si všiml Charles Urban v roce 1908 a Smith pro něj nakonec natáčel až do roku 1923. Mimo to vyráběl i válečné filmové záznamy pro Naval Air Service či animované filmy. K projektu Tajemství přírody se naplno připojil v roce 1925. Prezentace Tima Boona soustředěna na tvorbu Percyho Smithe bude doplněna unikátními ukázkami a zmapuje vývoj britského přírodovědeckého filmu do druhé světové války.  Films about nature belong to the oldest genre of scientific films. The first that were intended for the general British audience were shown by the businessman Charles Urban in the London Alhambra Music Hall in August 1903. Over the following twenty years scientific and nature films progressed, as did the rest of cinematography. In the twenties, mostly thanks to the British educational series The Secrets of Nature, the techniques used in the production of nature films stabilised into the form used up to the present.  Emphasis was put on the life cycles of plants and animals and these were told in micro-stories. Percy Smith was the fundamental creator of this series. He specialized in micro-cinematography, time-lapse methods and undersea shots, all of which became the core of nature cinematography. This officer of the Council for Education; an enthusiastic amateur, nature scientist and photographer, was spotted by Charles Urban in 1908. Smith subsequently made films for him until 1923. He also produced war film records for the Naval Air Service as well as cartoons. He joined The Secrets of Nature project fully in 1925. The presentation by Tim Boon focuses on the productions of Percy Smith and will be supplemented by unique examples of his work. Tim will also describe the development of British nature films up to the Second World War.