Pocta: Jiří Grygar

Ročník AFO 2017
Český název Pocta: Jiří Grygar
Anglický název Tribute: Jiří Grygar
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Jiří Grygar se narodil 17. března 1936 v Heinersdorfu, současných Dziewiętlicích v Polsku. Působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., a celý svůj život se velmi intenzivně věnuje popularizaci vědy. To by se dalo říct o mnoha vědcích, Jiří Grygar má však v českém prostředí naprosto nezastupitelnou a unikátní roli. Pro velkou část obyvatel v České republice je ztělesněním popularizace vědy a setkávání  vědců s veřejností. Není divu. Minimálně dvě generace zásadně ovlivnil jeho televizní seriál Okna vesmíru dokořán, který byl vysílán na počátku osmdesátých let a poté v repríze v polovině let devadesátých. V českém kontextu, ale nejen v něm, se jedná o velmi výjimečný počin, který se dá srovnávat snad jen s cyklem Kosmos Carla Sagana, který ale české televizní publikum v podstatě nemělo nikdy příležitost vidět. Dalo by se říct, že Jiří Grygar v prostředí Československé socialistické republiky, v prostředí omezených možností popularizaci vědy nejen zachránil, ale vlastně i „vynalezl“. Jeho zásadní příspěvek do této oblasti ovšem zdaleka neskončil zmíněným seriálem. Grygarova  neúnavnost v popularizaci vědy je pro mnohé dnešní třicátníky stejně neuvěřitelná jako jeho vitalita. Týmu Academia Film Olomouc v čele s prezidentem festivalu, rektorem Univerzity Palackého, je velkou ctí, že může Jiřímu Grygarovi Cenu za přínos v popularizaci vědy udělit.