Příběh nemocné duše

Ročník AFO 2012
Režie Pavel Lukáš
Český název Příběh nemocné duše
Anglický název The Story of a Sick Soul
Rok výroby 2011
Délka filmu 25 min.
Webové stránky www.bulvarart.cz
Scénář Ivan David
Kamera Pavel Lukáš
Hudba Pavel Rybička
Dokumentární film Příběh nemocné duše vznikl v rámci stejnojmenné putovní výstavy, kterou mohli diváci poprvé vidět v listopadu 2011 v Praze. K zachycení vývoje vztahu společnosti k duševně nemocným od starověku až po současnost zvolili autoři nezvyklou formu. Celý dokument je vytvořen z rozpohybovaných dobových obrázků a fotografií doprovázených čteným komentářem. Lidé se odpradávna pokoušeli hledat příčiny nezvyklého chování druhých. V jednotlivých údobích se velmi lišily i způsoby léčení a zacházení s duševně nemocnými. Ve starém Egyptě si tito lidé mohli v klidu užívat her, lázní a spánku. V méně šťastných historických údobích čekalo nemocné léčení bitím v okovech, uměle vyvolanými záněty (k odvedení pozornosti nemocného od stavu jeho psychiky) nebo výkaly. Ve dvacátém století docházelo v období nacistického Německa dokonce k masovému vyhlazování postižených. V současnosti jsou duševní choroby chápány humánněji, stále ale nemáme dostatečnou síť zařízení, aby mohlo být postaráno o všechny nemocné. Vždyť jednu třetinu všech bezdomovců v západním světě momentálně tvoří lidé s různými psychózami.