Projekční blok 1

Ročník AFO 2016
Český název Projekční blok 1
Anglický název Block of Screenings 1
Rok výroby -
Délka filmu 51 min.
Expedice na řece Ratu |Singapur, 2015, 25 min.| Režie: Isaac Kerlow Zemská kůra je rozlámaná na asi tucet tektonických desek, které svým pohybem přetvářejí povrch Země, většinou aniž by kdokoli na povrchu tento pohyb zaregistroval. Himálaje, nejvyšší horské pásmo na světě, stojí na zlomu mezi dvěma deskami – Euroasijskou a Indickou. Ty se posledních padesát milionů let vzájemně přibližují. Každých několik desítek let však dojde ke katastrofě, jakou bylo např. zemětřesení v Nepálu v roce 1934 nebo v nepálském hlavním městě Káthmándú v dubnu 2015. Film nás seznamuje s prací týmu geologů pod vedením Judith Hubbard, kteří se v roce 2014 vypravili do Nepálu, aby tam zkoumali jeden z největších zlomů na planetě. Za pomoci speciálního seizmického vozidla Envirovibe se ve vyschlém korytu řeky Ratu expedice pustila do sběru dat. Jejich analýzou by geologové mohli vytvořit přesný obraz toho, co se nachází pod povrchem, a tak efektivně předpovědět, která místa budou v budoucnu činná a kdy. Když AIDS byla ještě prča |USA, 2015, 8 min.| Režie: Scott Calonico Krátký dokumentární film Když AIDS byla ještě prča navrací diváky a divačky do éry Ronalda Reagana a konzervativního, až zamítavého postoje vůči homosexuálním subkulturám, které byly obviňovány ze šíření novodobého moru později pojmenovaného AIDS. Scott Calonico začíná na dobových materiálech ukazovat pronikání tématu HIV a AIDS do veřejného prostoru a vrcholné americké politické scény. Fakt, že nejdříve neexistovaly žádné konkrétní informace o Syndromu získané ztráty imunity a později byl přímo a výlučně spojován s gay a bisexuálními muži, vedl často k zesměšňování daného problému, snižování jeho důležitosti nebo přímo k naprostému přehlížení jeho existence. Calonico za sebe a dobu nechává promlouvat prostřednictvím archivních zvukových nahrávek a fotografií samy aktéry těchto událostí. Do popředí staví neoblomného reportéra Lestera Kinsolvinga, který navzdory vlastním politickým názorům a předsudkům usiloval o veřejnou debatu na téma AIDS. Otrava krve |Německo, 2015, 6 min.| Režie: Pamela Annecke Sepsis je vizuálním experimentem, na kterém Pamela Annecke pracovala nepřetržitě dva roky. Pro tento absolventský film využila autorka kombinace až 50 různých druhů potravin a chemikálií, jejichž mícháním se jí podařilo docílit obrazů, které velmi připomínaly lékařské fotografie nádorů a vnitřního krvácení. V těch poté vyhledávala podobné barvy, struktury a pohyby, které jí pomohly stanovit dramaturgii filmu. Užitím časosběrné makrofotografie a stop motion animace vytvořila snímek, jehož jednotlivé sekvence mají evokovat život organismu a jeho boj s náhlou nemocí a postupným rozkladem. Důležitým prvkem filmu je hra s iluzivním potenciálem obrazů a cílem bylo také navození pocitu fyzické křehkosti člověka. Svět mikrofluidiky |Německo, 2015, 11 min.| Režie: Toby Mory, Nico Roicke Třídílná série krátkých animovaných filmů Svět mikrofluidiky zjednodušeným způsobem vysvětluje přínosy práce s mikrofluidiky pro moderní vědu. Jde o obor zabývající se chováním tekutin v malých obvodech, jehož technologie umožňují provádět pokusy ve velmi drobném měřítku a s mnohem rychlejšími a přesnějšími výsledky, než bylo dříve možné. Zároveň jsou tyto laboratorní experimenty levnější a bezpečnější. Práce s mikrofluidiky je s to přinést objevy nových léků a zdravotnických přístrojů, nabídnout řešení závažných problémů životního prostředí a také omezit testování na zvířatech. Prostřednictvím například metafory fotbalového zápasu se tvůrci série snaží užitečnost tohoto vynálezu ukázat i divákům, kteří nemají o biologii a chemii žádné znalosti. Filmy vznikly z iniciativy projektů EUROMBR a BioIntense, které se zabývají vědeckým výzkumem a spolupracují na něm s vybranými evropskými univerzitami. Více než jen zrcadlo |Velká Británie, 2015, 8 min.| Režie: Sharon Woodward V roce 2006 bylo za pomoci detektoru kovů poblíž anglického Didcotu nalezeno zdobené zrcadlo z doby železné, které se momentálně nachází jako součást stálé expozice v muzeu Oxfordshire. Než bylo vystaveno pro veřejnost, bylo podrobeno mnoha testům ve snaze odkrýt něco z jeho dlouhé historie. Mezi archeology, kteří s nálezem pracovali, byl i odborník na metalurgii z Oxfordu, doktor Peter Northover, který se analýzou odebraných vzorků pokoušel zjistit podrobnosti o tom kde, jak a proč bylo toto zrcadlo vyrobeno. Kromě technických detailů však archeology zajímá i to, co jim může říct o životě svých majitelů a o významu dekorativních předmětů v době železné. Režisérka Sharon Woodward ve svém filmu ukazuje, že i zdánlivě obyčejné předměty v sobě mohou skrývat mnohá tajemství.