Projekční blok 2

Ročník AFO 2016
Český název Projekční blok 2
Anglický název Block of Screenings 2
Rok výroby -
Délka filmu 45 min.
ATTO: Dobrodružství v Amazonii | USA/Brazílie, 2015, 18 min. | Režie: Claire Andreae V Amazonii, jedné z nejdůležitějších oblastí pro klimatický systém na planetě, vznikl unikátní projekt brazilských a německých vědců ATTO (Atmospheric Tall Tower Observatory). 325 metrů vysoká věž, kterou se rozhodli postavit přímo v srdci amazonského pralesa, je schopna měřit atmosférické jevy v rámci několika tisíc čtverečních kilometrů, a pokrýt tak největší relativně homogenní lesní plochy na světě. ATTO vznikla za účelem pozorování stopových prvků atmosférických plynů a zaznamenávání jejich proměn mezi biosférou a atmosférou. Pomocí tohoto těsného prolnutí divoké přírody a vyspělé technologie můžeme nejen lépe porozumět vztahu deštného pralesa k atmosféře, ale i zodpovědět zásadní otázky týkající se znečištění ovzduší, jeho šíření, rychlosti produkce či regulace. Bledě modrá tečka | Singapur, 2015, 4 min.| Režie: Chin Li Zhi Bleděmodrá tečka je název fotografie, kterou v roce 1990 pořídila sonda Voyager 1, když po dokončení své mise opouštěla sluneční soustavu. Zobrazuje Zemi z rekordní vzdálenosti šesti miliard kilometrů jako maličký světlý bod o velikosti asi desetiny pixelu nacházející se v rozsáhlém prostoru okolního vesmíru. Animace v tomto krátkém filmu podkresluje komentář Carla Sagana, uznávaného astronoma a astrofyzika, na jehož žádost NASA vydala příkaz fotografii pořídit. Saganův výklad upozorňující na fakt, že jakkoliv je lidstvo přesvědčeno o své nesmírné důležitosti, veškerá jeho historie se odehrává právě na z dálky nepatrném malém bodě, pochází z jeho knihy Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space, v níž celý fenomén hlouběji rozebírá. Galapágy |Španělsko, 2015, 7 min.| Režie: Manuel Mateo Lajarín Krátký poetický dvoudílný portrét představuje ostrovy, které jsou pro mnohé ztělesněním přírodního ráje na zemi a s nimiž je většinou ihned asociován Charles Darwin. Tyto ostrovy však mají dlouhou historii a jsou opředené legendami, které si po generace předávali námořníci plavící se kolem nich. Tajemná skaliska, která jako by se vynořovala z moře jen tehdy, když je nehledali nebo je opravdu potřebovali. Podivná zvířata jako by vystupovala z bájí a pohádek. Jak staří mořeplavci ostrovy spoutali, aby si je podmanili? Jací byli a dodnes jsou jejich obyvatelé či jak žijí potomci těch, kteří zde byli vysazeni, když byli pro své činy vyhnáni ze společnosti? Mezi líně se povalujícími tuleni, pomalými kraby a důstojně přemýšlivými želvami snad ani nelze pohlížet na život jinak: poklidně, beze spěchu a stresu, s pohledem upřeným na šumící vlny a kolébající se boky rybářské loďky. Tak jsem to zkusil |Slovensko, 2015, 13 min.| Režie: Pavol Korec Oblast laboratorního výzkumu optiky a nanotechnologií na první pohled nenabízí dramatickou honbu za vědeckými objevy. Ani vzrušující a vášnivé diskuze na téma nejnovějších technologií optických vláken nebo příčin zbarvování motýlů v přírodě pomocí členitých struktur křídel. Přesto je to pro mnoho vědců a vědkyň téma, které člověka dokáže uhranout třeba i po zbytek života. Stejně jako se to stalo vědcům z Žilinské univerzity v Žilině Dušanu Pudišovi, Ivanu Martinčekovi a Peteru Gašovi, kteří objevili způsob přípravy optických vláknových vlnovodů z polydimethylsiloxanu. Dokument Tak jsem to zkusil více než o samotném objevu vypráví o týmu zapálených vědců, kteří na jednu stranu tráví čas v laboratořích u mikroskopu a v učebnách zkoušejí nadějné studenty a studentky, na druhou stranu se neváhají pro trochu inspirace pohroužit do procházek po žilinských loukách a lesích a do pozdního odpoledne diskutovat o možnostech nanotechnologií v optice. Věda pro ně totiž není povolání, ale zábava. Časorama |USA, 2015, 3 min.| Režie: Trevor Hewitt Trevor Hewitt pracuje jako technický animátor a zabývá se digitálním uměním. Ve své tvorbě se inspiruje vizuálním vypravěčstvím Stanleyho Kubricka a nenarativním pojetím Godfreyho Reggia. Animace v tomto filmu jde ruku v ruce s počítačovými vědami a programováním, neboť jednotlivé sekvence filmu byly vytvořeny procedurálně na základě skriptů, které autor napsal. Veškeré plochy, budovy a okolí jsou tak generovány nahodile a unikátně. Tomuto postupu se říká generativní design a jedná se o poměrně novou filmařskou metodu, která se však rychle vyvíjí. Filmová i animační studia ji už adoptovala ve výrobě filmů i reklamních spotů. Elektrosyntetický hudební doprovod pochází od Jakea Chudnowa, tvůrce hudby pro vědecko‑ popularizační YouTube kanál Vsauce.