Projekční blok 3

Ročník AFO 2016
Český název Projekční blok 3
Anglický název Block of Screenings 3
Rok výroby -
Délka filmu 45 min.
Kopírování dokončeno | Německo, 2015, 5 min. | Režie: Maria Auerbach Experimentální film copy complete je střihovou koláží, která sleduje technologický vývoj počítačové techniky a jejího zobrazování v populární filmové kultuře 70., 80. a 90. let. Studentka intermédií v Lipsku Maria Auerbach poskládala snímek z téměř 80 převážně hollywoodských filmů. Východiskem jí byly scény a záběry s počítači, disketami, binárními kódy a jinými objekty světa počítačů. Jejich asociativním seskupením se pokusila vytvořit nový příběh o fenoménu hackerství. Složila přitom přesnou obrazovou a zvukovou kompozici sestávající z 1 až 4 souběžných scén. Podobný způsob recyklování a aktualizování filmového materiálu je znám např. z tvorby György Pálfiho, pro něhož je příznačná hra s diváckými znalostmi a asociacemi, ale také ironie a určitá nostalgie po starých časech.   Květen na Měsíci | Německo, 2014, 6 min. | Režie: Thadeusz Tischbein Ikonické záběry astronautů vztyčujících americkou vlajku na Měsíci jsou mediálně rozšířené a přetrvávají v paměti lidstva. Astronauti jsou v nich snímáni lehce z podhledu, aby působili hrdinským dojmem. Na serverech NASA přitom existují stovky videí z měsíčních misí, které zaznamenaly spíše všední průzkumné činnosti dobyvatelů. Většina nahrávek je ve velice špatné kvalitě, ale obsahuje zvukovou stopu z vysílaček a zobrazuje množství humorných momentů ze setkání s jiným světem. Astronauti tak mnohdy působí spíše dojmem turistů nebo komiků. Nahrávky z NASA jsou kombinovány s animacemi z papírové lepenky, které imitují povrch Měsíce. Tischbein svůj film vytvořil s odkazem na stále přetrvávající pochybnosti o autenticitě filmových záběrů z přistání na Měsíci.   Pod dozorem logiky | Velká Británie, 2014, 15 min. | Režie: Damiano Petrucci Matematika je všude a pracujeme s ní každý den – ať už při počítání věcí, peněz a času, nebo v podobě složitějších technologií a programů, díky nimž fungují třeba mobilní telefony. I přes její všestrannost je vztah mnoha lidí k ní negativní. Právě o tomto problému diskutují vědci a univerzitní profesoři, kteří v matematice vidí nejen nudné a složité vzorce, ale i zábavu a užitečnost. Vzpomínají na své první zkušenosti s počítáním a uvědomují si, že pro děti je matematika fascinující a zábavná, obvykle ale jen do doby, než se ji začnou učit ve škole. Podle profesorky Sary Santos je matematika základní dovedností, jež umožňuje abstraktní přemýšlení a bez níž bychom se nemohli vyvinout na dnešní úroveň. Přesto se ve škole mnozí ptají, k čemu jim v praktickém životě bude třeba kvadratická rovnice. Vědci se snaží najít způsob, jak ukázat, že matematika je zajímavá i nezbytná pro pokrok, a upozorňují, že je to nevhodný způsob vyučování ve školách, který v lidech vytváří největší odpor.   Uzavřený kruh | Izrael, 2015, 17 min. | Režie: Inbal Hoffman Uzavřený kruh je série videí zobrazujících koloběh růstu a života rostlin. Izraelská umělkyně Inbal Hoffman nejprve sestrojila propracovaný mechanismus složený z otáčejícího se disku, který byl pomalu poháněn krokovým motorem. Na tento disk položila nádobu, v níž probíhal růst rostlin snímaný frekvencí 5 minut. Sestříhaný materiál tak zobrazuje život rostlin ve třech fázích od kvetení přes pučení až po tlení. Překvapivá hudební stopa doprovázející tanec rostlin obrácených kořeny vzhůru dodává podle autorky filmům nový a zábavný kontext. Hoffman poté svůj projekt ještě rozpracovala tím, že filmy promítala na tabletech umístěných ve vitríně za plastovou nádobou a zvětšovacím sklem, čímž vytvořila iluzi rostlin rostoucích ve vodou naplněné sklenici. Projekt zapadá do série dalších uměleckých prací, ve kterých autorka pracuje s rostlinami a semeny