Královna slunce: Co nám říkají včely?

Ročník AFO 2011
Režie Taggart Siegel
Český název Královna slunce: Co nám říkají včely?
Anglický název Queen of the Sun: What Are the Bees Telling Us?
Rok výroby 2010
Délka filmu 83 min.
Webové stránky http://www.queenofthesun.com/
Scénář Taggart Siegel
Kamera Taggart Siegel
Hudba Jami Sieber, Tanyia & Keith Hall, Evan Schiller
  Včely na světě existují již 150 miliónů let. Jsou nezbytnými pomocníky pro růst rostlin a plodin, které slouží jako potrava dalším živočichům. Lidé si během svého vývoje uvědomovali důležitost včel a již od starověku se věnovali včelařství. Nedávno však u včel začalo docházet k nadměrnému úhynu bez zjevné příčiny. Podrobnější výzkumy ukázaly, že důvodů této pohromy je hned několik a jsou zaviněny necitlivými zásahy lidí do životního prostředí. Pro včely je např. zhoubné používání pesticidů a nejrůznějších chemických prostředků, které na ně působí podobně jako nervový plyn na lidský organizmus. Jedním z mnoha dalších problémů je komerčně zaměřený velkochov, který se včelami zachází nešetrně, a mnohdy jsou navíc pro větší zisk včely geneticky modifikovány. Přesto však stále existují poctiví včelaři vyznávající tradici, pro které jsou včely vším, pečují o ně s nesmírnou láskou a trpělivostí a i přes mnohé nesnáze se s velkým odhodláním snaží o jejich záchranu. Díky snímku Královna Slunce můžeme prostřednictvím poutavého vyprávění včelařů z rozličných zemí a komentářů odborníků z nejrůznějších vědních oborů od fyziky po filozofii nahlédnout do pozoruhodného včelího světa.