Filip Ščerba: Česká právní úprava znásilnění a dalších sexuálních deliktů

Ročník AFO 2016
Český název Filip Ščerba: Česká právní úprava znásilnění a dalších sexuálních deliktů
Anglický název Rape & Czech Law
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Právní úprava tzv. sexuálních deliktů je ve značné míře závislá na vývoji morálních hodnot ve společnosti. V rámci přednášky bude nejprve nabídnut exkurz do historického vývoje právní úpravy trestného činu znásilnění platné na našem území. Ale pozornost bude věnována zejména současné právní úpravě trestného činu znásilnění. Vysvětleny budou všechny důležité znaky skutkových podstat tohoto činu. Opomenuty ale nebudou ani další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, které se znásilnění podobají, a je proto třeba vysvětlit odlišnosti (jedná se např. o trestné činy sexuálního nátlaku či pohlavního zneužívání). V rámci přednášky budou prezentovány i některé statistické údaje o páchání sexuálních deliktů v ČR, jakož i o sankcionování jejich pachatelů. V neposlední řadě budou rovněž vysvětleny některé důležité aspekty týkající se trestního řízení vedeného o trestném činu znásilnění, jakož i o ochraně, která je poskytová- na jeho obětem.