Partnerské vztahy & znásilnění

Ročník AFO 2016
Český název Partnerské vztahy & znásilnění
Anglický název Relationships and Rape
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Projevy sexuálního násilí na ženách i mužích jsou v České republice považovány za společenské tabu, o kterém bychom neměli mluvit na veřejnosti. Navíc je problematické definovat je z hlediska zákona a velmi často si je nepřipouštějí ani samy oběti. V rámci programu Academia Film Olomouc naváže v sekci věnované tématu znásilnění na předcházející přednášky a projekce tématem, které se znásilnění týká, ale zahrnuje i celou řadu jiných činů, které nejsou konvenčně jako sexuální násilí chápány. Přednášet bude dlouhodobá spolupracovnice organizace Nesehnutí Kristýna Pešáková, jež se kromě jiných aktivit a výzkumných záměrů zabývá i tématem násilí a sexuálního násilí v kontextu partnerských vztahů. Zároveň jako jedna z mála vý- zkumnic v České republice reflektuje tematiku muže jako možné oběti domácího i sexuálního násilí. Součástí přednášky bude nejen obecný vhled do problematiky takto orientovaného násilí, ale i příklady z praxe.