Režimy

Ročník AFO 2011
Český název Režimy
Hiphopová formace Režimy (vzniknuvší díky organizátorům slam poetry) je sice projektem čerstvým, svou podstatou se ale hrdě navrací k samotným kořenům rapu. Komentátor Mišo Kováč vypráví příběhy o sociálních problémech socialismu i Evropské Unie a s humorem shrnuje epochy československého politického života. Obžalobu zvrácených mocenských dekád kombinují Režimy se směsicí hiphopu, funky a acid jazzu a díky silným výpovědním textům nutkají ke vzpouře. Politikum a apel s nadhledem. Formed under the influence of poetry slam shows, the hip-hop formation Režimy (“the regimes”) is a fresh project. However, in its essence it proudly returns to the very roots of rap. Commentator Mišo Kováč tells stories about social problems under the socialist regime as well as in the European Union, summarizing the epochs of Czechoslovak political life, with a sense of humour. Accusations concerned with decades of perverted power are combined with a mix of hip-hop, funky and acid jazz, challenging listeners to  revolt by means of powerful lyrics. Politics and appeal combined with grace.