Robert Alexander: Sonifikace vesmíru

Ročník AFO 2014
Režie rezie-Robert Alexander: Sonifikace vesmíru
Český název Robert Alexander: Sonifikace vesmíru
Anglický název Robert Alexander: Space Data Sonification
Délka filmu 60 min.
Robert Alexander působí jako odborník v oblasti sonifikace dat na Univerzitě v Michiganu, kde spolu se svým výzkumným týmem studuje Slunce a jeho heliosféry. Díky grantovému programu Harriet Jenkinsové (JPFP) spolupracuje i s vědci z Goddardova kosmického střediska. Společně se jim podařilo na základě metody poslechu dosud nejpřesněji určit teplotu elektronu ve zdrojové oblasti slunečního větru. Alexanderovi to přineslo cenu za mimořádný přínos od Mezinárodního společenství pro sonifikaci.