Rousseaův Emil a jeho kontext

Ročník AFO 2012
Režie rezie-Rousseaův Emil a jeho kontext
Český název Rousseaův Emil a jeho kontext
Anglický název Rousseau´s Émile and Its Context
Rok výroby -
Délka filmu - min.
Josef Fulka vyučuje filosofii 18. a 20. století na Fakultě humanitních studií UK. Je autorem několika monografií zaměřených na výrazné osobnosti, jež zásadním způsobem ovlivnily způsob našeho myšlení, mezi jinými také např. Michel Foucault, Roland Barthes a další. Mimo to se věnuje překládání z francouzštiny, zejména filosofii a literární teorii 20. století. Přednáška doktora Fulky se uskuteční v rámci sekce studio věnované francouzskému filozofovi a teoretikovi výchovy Jeanu-Jacquesovi Rousseauovi, od jehož narození letos uplyne přesně 300 let. Cílem přednášky bude především představit Rousseauova Emila jak v širších souvislostech dobových výchovných systémů (paní de Genlis, paní d'Épinay atd.), tak z hlediska vnitřní výstavby tohoto spisu. Důraz bude kladen i na propojení spisu Emil s jinými Rousseauovými texty a na otázku, jak je v tomto dokumentu pojímána lidská přirozenost. Na druhou stranu se Josef Fulka zaměří i na skutečnost, nakolik tento zdánlivě naivní výchovný systém obsahuje řadu pozoruhodně moderních postřehů, zejména co se týče dětské psychiky a osvojování si jazyka.