Útěk před lékem

Ročník AFO 2012
Režie Christian Laurette
Český název Útěk před lékem
Anglický název Run from the Cure
Rok výroby 2008
Délka filmu 58 min.
Webové stránky www.phoenixtearsmovie.com
Scénář Rick Simpson
Kamera Christian Laurette
Väčšina ľudí si pojem marihuana asociuje so slovom droga. Sú však jedinci, ktorí si ho neodmysliteľne spájajú s oveľa užitočnejším slovom liek. Ak sa zamyslíme nad príčinou, odpoveď možno hľadať v tom, ako je marihuana prezentovaná majoritnej spoločnosti. Reflektovať problém sa snaží dokument  Útěk před lékem o ráznom Rickovi Simpsonovi, ktorého by asi spomínaná časť spoločnosti odmietavo zaškatuľkovala ako šarlatána. Rick pravdepodobne vymyslel jeden zo spôsobov ako „škodlivinu“ premeniť v liek, tým že z rastliny vyextrahoval olej. Voľne šíriteľný film, na ktorom sa spolupodieľal, poukazuje na absenciu podobných poznatkov v médiách. Aj preto pri tomto osvetovom dokumente štylistické kritérium nehrá veľkú rolu. Dôležitejšie je samotné posolstvo. Ak by len polovica vyslovených informácii bola pravdivá, tak je liečba rakoviny prakticky vyriešeným problémom. Bohužiaľ overiť si  (na prvý pohľad) „utopickú“ predstavu je prakticky nemožné. Odmietavý postoj a pohľad kľúčových organizácií to nedovoľuje. Ostáva nám len overiť si relevanciu informácií na vlastnej koži a na vlastné riziko. Ako pri tom postupovať záujemcov naučí film.