Samoživy

Ročník AFO 2017
Režie Olga Sommerová
Český název Samoživy
Anglický název Single Parents
Rok výroby 2015
Délka filmu 51 min.
Webové stránky www.ceskatelevize.cz
Scénář Olga Sommerová
Kamera Olga Špátová
Česká republika je státem, který má propracovanou sociální politiku. Jejím cílem je podle zástupců a zástupkyň politické scény kromě jiného i podpora rodiny a porodnosti. Hlavním důvodem je nízký počet novorozených dětí, trend typický pro současnou západní civilizaci. Jak je to ale s onou podporou státu v praxi? Jak vypadá pomoc rodinám a jak vlastně může vypadat taková rodina v dnešním českém státě? Dokument Olgy Sommerové Samoživy se zaměřuje na několik matek samoživitelek a dokonce i na jednoho otce samoživitele, jev českými médii mnohdy ignorovaný. Tedy na rodiče, kteří z různých důvodů zůstali na výchovu svých potomků sami. A to nejen po stránce finanční podpory. Jaké jsou jejich každodenní starosti, s nimiž se musí vyrovnávat? A jsou ještě vůbec rodina? Projekci dokumentu doplní svým úvodem a diskuzí o vybraných tématech socioložka Lenka Formánková, zabývající se např. analýzou trhu práce nebo novými formami partnerství.