Science café - Alternativní medicína, možnosti a rizika

Ročník AFO 2013
Český název Science café - Alternativní medicína, možnosti a rizika
Anglický název Science café - Alternative Medicine, Its Possibilities and Risks
Objektivní kritická analýza alternativní (nekonvenční) medicíny. Soubor metod odlišujících se svou povahou od metod vědecké medicíny. Pohled na jejich různorodé spektrum, od prastarých až k nově vymyšleným, od naivních až k „vysoce sofistikovaným“. Používají je jak lékaři, tak léčitelé a jejich obliba ve veřejnosti stoupá. Prezentace vysvětlí udávané principy jejich účinnosti, jejich skutečný efekt i jejich rizika. Zaměří se rovněž na principiální rozdíly mezi vědeckou a alternativní medicínou a kromě obecného výkladu budou probrány také jednotlivé alternativní metody od homeopatie, tradiční čínské medicíny (akupunktury) přes „energetickou“ terapii až po parapsychologii. Diskutován bude také problém lidové medicíny a léčitelů (jejich schopnosti, možnosti a vhodnosti jejich spolupráce s lékařem) a také jak řeší problém léčitelů česká legislativa. Posluchač by měl po prezentaci sám rozhodnout, zda je alternativní medicína vědou či pseudovědou.