Science café - CzechPolar

Ročník AFO 2013
Český název Science café - CzechPolar
Anglický název Science café - CzechPolar
Vybrané části polárních oblastí jsou v současné době nejrychleji se měnící části naší planety. Jihopolární a severopolární oblasti se od sebe značně liší a také intenzita změn je zde rozdílná. Tání ledu a ústup pevninských ledovců je doprovodným jevem současných změn polárních oblastí. Studium procesů spojených s nástupem života po odlednění je jedním z témat našeho současného výzkumu. Sinice a řasy jsou organismy, které začínají proces mikrobiální primární sukcese po odlednění. Proces primární sukcese probíhá v několika fázích, migrace a transport spor a buněk na dlouhé vzdálenosti a lokální migrace. Dlouhodobé změny klimatu se také projevují ve změnách vybraných ekosystémů. Vývoj jezer v čase dobře dokumentuje vývoj nově odledněných území.