Science café-Utopie a dystopie současné medicíny: smrt a umírání

Ročník AFO 2012
Režie rezie-Science café II.
Český název Science café-Utopie a dystopie současné medicíny: smrt a umírání
Anglický název Science café-Utopia and dystopia of contemporary medicine: death and dying
Pojem „život“ a jeho opozitum „smrt“ jsou vágní a těžko definovatelné. Neutuchající debata o definici smrti jasně ukazuje, nakolik je naše pojetí smrti arbitrární, nakolik je poplatné dobovým společenským potřebám a aktuálnímu stavu znalostí. Autor krátce shrne tuto debatu a vyjde z teze, že smrt člověka je nutno chápat jako nevratný zánik vědomí, nikoli těla či mozku. Kdy však vědomí zaniká? Co o tom ví současná věda? Kdo, kdy a jak by měl rozhodovat o ukončení léčby pacientů s poruchami vědomí?