Spaghetti věda

Ročník AFO 2011
Český název Spaghetti věda
Host: Davide Cassi Davide Cassi je italský fyzik, vědec v oblasti gastronomie a popularizátor vědecké gastronomie. Vystudoval fyziku a v současné době působí jako profesor na Univerzitě v Parmě, mimo to vyučuje vědeckou gastronomii na Akademii ALMA v Colornu. Založil a řídí Laboratoř vědecké gastronomie při Univerzitě v Parmě, která je jedinou svého druhu v Itálii. Je autorem nespočtu odborných publikací jak v oblasti fyziky, tak gastronomie. Již více než dvacet let aplikuje vědecké poznatky z fyziky na gastronomii. Při svém bádání spolupracuje se šéfkuchaři z celého světa. Vědeckou gastronomii propaguje mimo jiné i v televizi. Na AFO detailně představí jeden z nejoblíbenějších pokrmů nejen v Itálii – těstoviny. Zmapuje historii výroby tohoto jídla od starověku přes 19. století, kdy se započala jedna velká a věrná láska, když „se těstoviny poprvé potkaly s rajčetem“, ale předznamená i budoucí vývoj těstovin. Zajímá vás, kolik kilogramů těstovin sní průměrně příslušníci a příslušnice různých národů, jak správně uvařit špagety, aby byly „al dente“ nebo co se přesně děje při jejich vaření? Davide Cassi odhalí za pomoci fyziky i mikroskopu největší tajemství těstovin. David Cassi is an Italian physicist, a scientist in the field of gastronomy and a popularizer of scientific gastronomy. Cassi studied physics and currently works as a professor at the University of Parma. In addition he teaches scientific gastronomy at the ALMA Academy (International School of Italian Cuisine) in Colorno. He founded and currently manages the laboratory of scientific gastronomy at the University of Parma, which is the only one of its kind in Italy. He is the author of countless technical books on both physics and gastronomy. For more than twenty years Cassi has applied scientific knowledge from physics to the field of gastronomy. In his endeavours he works with chefs from around the world. Moreover, he even promotes scientific gastronomy on television. At AFO Cassi will present in detail, one of the most popular dishes in Italy - pasta. He will map the history of this dish from antiquity through to the 19th century – a time when an intense and true love emerged; when ‘pasta first met the tomato’, and he will also herald in the future development of pasta. Did you ever wonder how many kilograms of pasta the average citizen of different nations eats; how to cook spaghetti ‘al dente’; or exactly what happens to pasta when it is cooking? David Cassi reveals, with the help of physics and microscopes, the greatest mysteries of pasta.