Věda o duši

Ročník AFO 2011
Režie Simcha Jacobovici
Český název Věda o duši
Anglický název Science of the Soul
Rok výroby 2009
Délka filmu 69 min.
Webové stránky http://www.apltd.ca/films/display/14
Scénář Simcha Jacobovici
Kamera Christopher Romeike
Hudba David Wall
Již od pradávna si lidé kladou otázku, jestli existuje nějaká část člověka, která přetrvá i po smrti. Zda existuje duše. Film Věda o duši nabízí několik pohledů na tuto problematiku. Všechny kultury se vesměs shodují na tom, že lidé mají duši. Duše však pro svou neuchopitelnost nebyla vhodná pro vědecké zkoumání, a tak ji nahradil pojem vědomí. A pojem vědomí byl zase nahrazen termínem mozek. Po vynálezu umělé inteligence ale muselo být přehodnoceno i toto stanovisko. Dokument Věda o duši přináší nejnovější vědecké poznatky z oblasti psychologie, psychiatrie, neurobiologie, neurologie, anesteziologie, robotiky a mnoha dalších, které se alespoň částečně zabývají duší či vědomím. Představí divákům přístupy od zkoumání změněných stavů vědomí v hloubi peruánské džungle po výrobu humanoidních robotů v Japonsku, od studia dětské mysli v Kalifornii po zkoumání stadia klinické smrti v Londýně, od detailních scanů mozku u pacientů ve vegetativním stavu ve Velké Británii po výrobu počítačového modelu mozku ve Švýcarsku. A co ze všech výzkumů vyplynulo? Byl nalezen vědecký důkaz o existenci duše? Nechte se překvapit.