Sexuální obtěžování v akademickém prostředí

Ročník AFO 2016
Český název Sexuální obtěžování v akademickém prostředí
Anglický název Sexism in schools
Rok výroby -
Délka filmu 90 min.
Přestože sexuální a genderově motivované obtěžování bývá často stereotypně spojováno se sexem a sexualitou, o sex v něm až tak moc nejde. V současnosti panuje shoda, že v základech tohoto jevu stojí nerovné rozložení moci mezi muži a ženami ve společnosti. Není proto náhodou, že se terčem sexuálního a genderově motivovaného obtěžování stávají častěji ženy než muži. Podle české legislativy přitom takové chování nezahrnuje pouze explicitní projevy sexuální povahy, ale také méně explicitní formy genderového obtěžování, které jsou často přijímány jako něco běžného. Zatímco v rámci pracovně-právních vztahů si takové obtěžování dovede mnoho z nás představit, v akademickém prostředí je toto téma stále určitým tabu. Pro řadu z nás je těžké připustit, že se něčeho takového mohou dopouštět také vědci či vědkyně nebo vysokoškolští pedagogové či pedagožky, kteří v žebříčku prestiže zaměstnání již tradičně obsazují ty nejvyšší pozice. Výzkumy však ukazují, že ani akademické prostředí není vůči tomuto fenoménu imunní. Jde skutečně o problém importovaný ze zahraničí, který se nás netýká? Kdo je obětí a kdo iniciátorem obtěžování? Skutečně tkví problém ve svádivých studentkách, které ohrožují profesory? Mohou si za sexuální obtěžování ženy samy? A jak je to s možnostmi domoci se nápravy, pokud se s něčím takovým lidé setkají? Jaké jsou možnosti řešení a ošetření sexuálního obtěžování? A jsou tato opatření vůbec účinná? Jakým způsobem se toto chování reprodukuje a stává se neviditelným a obecně přijímaným, i přestože jej explicitně vymezuje česká i evropská legislativa? To jsou některé z otázek, na něž se v diskusi zaměříme. Moderuje: Blanka Nyklová Hostky a host: Lucie Cviklová, Kateřina Peterková, Marta Vohlídalová, Jaroslav Bielcik  Partnerem programové sekce je Sociologický Ústav.