Simultime

Ročník AFO 2014
Režie rezie-Simultime
Český název Simultime
Anglický název Simultime
Délka filmu 25 min.
Skladba Současí je absolventskou prací studentky kompozice Hudební fakulty JAMU na téma časoprostor. Kombinace DIY projekce, live elektroniky a komorního orchestru ve složení pianino, sitár, klarinet, akordeon, bicí, viola, violoncello a perkuse tvoří základ hudebního zpracování zániku a zrodu hvězdy. Skladatelka vychází z předpokladu, že jsme stvořeni z prachu hvězd, které během exploze do vesmíru vyvrhnou kromě gama záření také těžké prvky, jež tvoří i hmotu, která je součástí lidského těla.