Skeptické ženy

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Skeptické ženy
Český název Skeptické ženy
Anglický název Skeptical women
V rámci sekce Ženy a věda vystoupí popularizátorka a komunikátorka vědy – Rebecca Watson. Tématem bude role žen ve vědě, překážky, kterým musí ženy čelit, a důležitost rovného přístupu k mužům a ženám v oblasti vědeckého bádání. Bude ale diskutován i samotný fakt, že některé lidi může stále překvapovat žena na místě administrátorky a zakladatelky nejúspěšnějšího projektu popularizujícího vědu na sociálních sítích. Rebecca Watson publiku představí nejen postavení a důležitost žen a hnutí za ženská práva v rámci vědeckého skepticismu, ale i vědy samotné. Promluví i o zásadním vlivu vědy a skeptického hnutí na pozitivní vývoj ženských práv. Rovné postavení žen nejen ve vědě je naprostou nutností, i kdyby jen proto, že lidstvo si nemůže dovolit pošetile plýtvat celou polovinou svého potenciálu. Rebecca Watson je americká bloggerka, nezávislá podcasterka, feministická aktivistka a popularizátorka skeptického hnutí. Je zakladatelkou blogu Skepchick a také se podílí na známém podcastu Skeptics Guide to the Universe.