Straka v říši entropie

Ročník AFO 2011
Český název Straka v říši entropie
Anglický název Magtie in the Empire of Entropy
host: Markéta Baňková Markéta Baňková je česká multimediální umělkyně tvořící v okruhu malby, grafiky, fotografie či filmu. Nejznámější jsou její projekty v oblasti net-art. Mesto.html (1997–1999) je internetová novela tvořená stránkami textu, obrazů, animací a zvuků. New York City Map (1999–2002) je koncipován jako virtuální prostor, který umožňuje prohlídku ulic města bez zaměření na turistické atrakce, zato s důrazem na genius loci. Program Scribble (2005–2006) kolážovými kresbami „vizuálně komentuje“ stránky CNN podle obsahu hlavních zpráv. Baňková má na svém kontě také dokumentární snímek Smysly života (2002), jenž je zaměřen na denní „rytmus města“. Na letošním AFO představí v rámci autorského čtení svoji nejnovější práci, knihu bajek Straka v říši entropie. V ní přináší různorodou stylovou formou klasické zákony a další poznatky z kvantové fyziky. Kniha je určena především dětem, které se na příhodách a úvahách zvířat nenásilným způsobem dozvědí základní principy zemské přitažlivosti či Archimédova zákona, a dokonce se dotknou i zakřivení časoprostoru. Psychologická poradna v kurníku slípky Jarmily společně se za rohem vykukující stařenkou Gravitací se na vás již těší. Marketa Bankova is a Czech multimedia artist working creatively in the fields of painting, graphic arts, photography and film. Her best-known projects come from the field of net-art. Město.html (1997-1999) is an internet novella consisting of pages of text, pictures, animations and sounds. New York City Map (1999-2002) is presented as a virtual space which provides a tour of the streets of the city without focusing on the sights but with the focus on the genius loci. The programme Scribble (2005-2006) uses collage drawings to „comment visually“ on the CNN webpages according to the contents of the main news. Bankova also created the documentary film Senses of Life (2002) which is concerned with the daily „rhythm of the city“. At this year’s AFO festival, during her authorial reading, she will introduce her latest work; a book of fables called Magpie in the Realm of Entropy. Using a varied stylistic form, she presents the classic laws and other facts of quantum physics. This book is meant primarily for children, who will learn in a natural way, through stories and the ponderings of animals, about the basic principles of the earth’s gravity and Archimedes’ law. It also touches on the subject of the curvature of the space-time continuum. The psychological clinic in Jarmila’s hen-house and the old lady Gravity sneaking a peep from behind the corner are already looking forward to meeting you.